Zakończenie Kontraktu

TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ:           

23.02.2021r

W dniu 23.02.2021r odbył się odbiór końcowy inwestycji potwierdzony protokołem podpisanym przez Inwestora, Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu.