Zakończenie Kontraktu

TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ:           

09.09.2018r

W dniu 09.10.2018r odbył się odbiór końcowy inwestycji potwierdzony protokołem podpisanym przez Inwestora, Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu.