Rozstrzygnięcie przetargu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Myszkowa. Przetarg wygrało konsorcjum firm Max Bögl i Max Bögl Polska, które zaproponowało zrealizowanie zadania za 99,311 mln zł.

Budżet zamawiającego opiewał na 149,072 mln zł, wszystkie z 16 złożonych ofert mieściły się w tym zakresie, a najtańsza z nich stanowiła ok. 50% tej kwoty.

ZDW w Katowicach zdecydował, że zwycięzcą przetargu zostanie konsorcjum firm Max Bögl i Max Bögl Polska, które wybuduje obwodnicę Myszkowa w ciągu DW-791, za 99,311 mln zł.

Okres gwarancji jakim mają być objęte roboty budowlane to 85 miesięcy.

Obwodnica Myszkowa to I etap większej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78. Planowany do wybudowania odcinek będzie miał około 8,4 km długości.