Kontakt

Zamawiający (kierownik projektu Lesław Dworzyński):
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice
tel. 32-781-92-11

Konsultant (Grzegorz Molicki):
PROKOM Construction sp. z o.o.,
ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 785-59-85

Wykonawca (dyrektor kontraktu Jacek Zwiech): 
MAX BOGL POLSKA Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Krasickiego 116,
tel. 71 391-15-30